10 Što je to savez?

Ne zaboravi: Bog je stvorio svijet kao dobro mjesto u kojem ga možemo upoznati i u kojem nas on može blagosloviti, ali mi smo se pobunili i uveli zlo u svijet. Zato je Bog odabrao jednu osobu, Abrahama, od koje će stvoriti narod Izrael, tako da kroz taj jedan narod može spasiti sve narode. Stari zavjet je priča o njima – priča o tome kako Bog priprema taj narod da bi on sâm mogao postati ljudsko biće rođenjem po ženi iz Izraela. Ovo je učinio zato da bi postao Spasitelj i Kralj cijelom ljudskom rodu, ispunjavajući tako svoj prvotni naum za nas: da ga poznajemo i da nas blagoslovi.

Temelji – Obitelj – Ispunjenje i promašaj

Kralj – Kraljevstva

Izbačeni – Vraćeni

Savezi

Jedna od najvažnijih ideja za razumijevanje Starog zavjeta je savez. Dok čitaš, naići ćeš na saveze u gotovo svakoj knjizi. Razumijevanje saveza Starog zavjeta odgovorit će većim dijelom na teško pitanje: Koji dio se odnosi na kršćane? Ali što je to savez? Ovu riječ povremeno čujemo, ali imamo tek nejasnu predodžbu što ona znači.

Danas ne koristimo riječ savez jako često, ali ona je bila standardni pravni izraz za dogovore u antičkom svijetu, uključujući Izrael. Savez je doživotan dogovor između dviju strana da će svaka strana činiti ili ne činiti određene stvari jer u protivnom će snositi gnjev bogova koji su zazvani da štite taj konkretan savez. Obrati pažnju da su u svijetu Starog zavjeta bogovi bili uključeni u saveze kao oni koji provode dogovore među ljudima, ali bilo je gotovo nečuveno da bi neki bog sklopio savez s nekim narodom. Postoji nekoliko nejasnih spomena poganskih bogova koji sklapaju saveze, ali velika iznimka od toga bio je Gospodin, Bog Izraelov. On je Bog koji je sklopio saveze, što je bilo jako neobično. Vrati ćemo se tome kasnije.

U današnjem društvu, naši pravni sustavi više nemaju saveze. Umjesto njih, imamo ugovore i sporazume. Najbliže savezu što imamo je brak, ali s obzirom na to da brak sada reguliraju vlade, a ne crkve, on je sveden na običan ugovor. Ugovori i sporazumi imaju mnogo sličnosti sa savezima, ali nisu jedna te ista stvar. Kao prvo, ugovori i sporazumi mogu se nadopunjavati i mijenjati. Savezi se ne mogu ni dopunjavati ni mijenjati. Također, za razliku od saveza, neki ugovori i sporazumi mogu se poništiti bez posljedica, staviti na stranu ili zamrznuti na neko vrijeme. Nakon što jedna strana uđe u savez, jedini izlaz iz njega je ili smrt ili kršenje uvjeta saveza i podnošenje posljedica toga. To se shvaćalo jako ozbiljno u antičkom svijetu. Kad se dogodilo nešto loše, kao što je na primjer suša ili bolest, prva stvar koju bi učinili svećenici bila je pogledati je li kralj prekršio neki od saveza i time navukao gnjev nekog od bogova. Znali su da će se dogoditi loše stvari ako prekrše nešto.

U antičkom svijetu postojale su tri vrste saveza i sve tri nalaze se u Bibliji, iako ću govoriti samo o dvije važne vrste. Treća vrsta saveza, “paritetni savez”, u kojem dvije strane podjednake snage daju obećanja jedna drugoj, nije važan za naše svrhe. Prvo ću nabrojati vrste saveza, a onda ćemo govoriti o određenim savezima u Starom zavjetu.

Savez obećanja

Jači daje obećanje slabijem

Kod ove vrste saveza, neka jaka osoba, kao što je kralj, obećava učiniti nešto za nekog svog vjernog podanika. Zato se ova vrsta saveza ponekad naziva “kraljevska darovnica”. Kralj je davao nešto, obično zemlju, kao dar nekom sluzi koji mu je bio odan. To su uvijek bili slobodni kraljevski darovi. On nikada nije bio dužan davati ih, a sluga ih nije zaslužio, iako je sluga vjerno služio kralju. Ponekad, ali ne uvijek, kralj bi čak obećao da nikada neće uzeti natrag ono što je dao, čak i ako bi podanik kasnije prestao biti odan. Božji savezi s Noom, Abrahamom i Davidom su savezi obećanja. Takav je i Novi savez najavljen u Jeremiji 31,31-37. To su “savezi obećanja” koje Pavao spominje u Efežanima 2,12. Oni se razlikuju od kraljevskih darovnica na jedan način. Bog obećava da će dati određene blagoslove u budućnosti. Nijedan ljudski kralj nikada nije obećao u kraljevskoj darovnici da će učiniti nešto u budućnosti.

Podanički savez

Slabiji daje obećanje jačem

Kod ove vrste saveza, podanik (ili vazal) nekog vladara obećava da će obaviti neku uslugu vladaru. Ako to ne učini, doživjet će uništenje. To su često bila obećanja koja su kraljevi malih država davali kraljevima većih država. Oni bi obećali da će plaćati određene poreze i davati vojnike u vrijeme rata. Ponekad bi također obećali da će “voljet” svog gospodara tako da će mu biti odani i što neće pregovarati s drugim kraljevima. Gospodar bi također osigurao povlastice vazalu sve dok god bi se vazal držao odredbi saveza. Obično bi mu obećao vojnu zaštitu od neprijatelja.

S obzirom na to da su tako uobičajeni u svijetu drevnog Izraela, vidimo mnoge od njih u Starom zavjetu, kao u Jošui 9 između Izraela i Gibeonaca, te na mnogim mjestima gdje se kaže da jedan kralj ili narod “plaća danak” drugome (2 Sam 8,6)). Međutim, samo jedan podanički savez važan je za razumijevanje Starog zavjeta kao cjeline. To je Mojsijev ili Sinajski savez. Sinajski savez je podanički savez između Gospodina i izraelskog naroda (sinova Izraelovih). Implikacije ovoga objasnit ću u nastavku.

Važni savezi u Starom zavjetu

Pogledajmo važne saveze koje nalazimo u Starom zavjetu. Preskočit ću savez s Noom (Post 9,9-17) zato jer je to savez obećanja koji nije teško razumjeti.

Savez s Abrahamom

Postanak 12,15,17

Nakon što je Bog raspršio narode kod Babela (Post 11,1-9), Bog je odabrao Abrahama da bude čovjek po kojem će ustanoviti narod preko kojeg će blagosloviti svijet. Znamo da je to u konačnosti značilo da će Isus biti potomak Abrahamov (kojem je tada ime bilo Abram). Bog je obećao:

“I reče Gospod Abramu: ‘Idi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca svojega u zemlju što ću ti je pokazati. I velik ću narod od tebe učiniti, i blagoslovit ću te, i uzveličat ću ime tvoje, i sȃm ćeš biti blagoslov. I blagoslovit ću one koji tebe blagoslivlju, a prokleti onoga koji tebe proklinje; i svi rodovi zemaljski tobom će se blagoslivljati'” (Post 12,1-3).

Bog jamči da će se ta obećanja ispuniti. Ona nisu nešto što ljudi trebaju zaraditi dobrim ponašanjem, ali svaki Abrahamov potomak može odbaciti savez i ne primiti njegove blagoslove. Ovdje je Bog obećao nekoliko stvari:

 1. Da će blagosloviti i štititi Abrahama,
 2. da će od njega poteći narod,
 3. da će sav ljudski rod biti blagoslovljen preko njega.
 4. Kasnije izričito obećava da će Abrahamovim potomcima dati kanaansku zemlju (Post 15,18-21).

Ovaj savez je od Gospodina Abrahamu i “njegovu sjemenu” (Post 12,7; 15,18; 17,7). “Sjeme Abrahamovo” nije isto što i svi tjelesni potomci zato jer Bog kasnije kaže da to obećanje nije za Abrahamovog sina Išmaela, nego za Izaka, i ne za Izakovog sina Ezava, nego za Jakova. Sjeme također nije isto što i izraelski narod zato jer su u njega uključeni samo oni koji vjeruju u Boga, koji imaju istu vjeru kao i Abraham.

Važno je opaziti da Bog ne obećava da će blagosloviti Abrahama više nego ostale narode. Obećava da neće blagosloviti samo Abrahama, već sve koji će blagoslivljati Abrahama. To je također obećanje blagoslova svim drugim narodima kroz Abrahama.

Postoji određena složenost u načinu sklapanja tog saveza. Kao prvo, Gospodin je dao Abrahamu obećanje koje smo upravo pročitali gore. To je bilo kad je Abrahamu bilo 75 godina. Abraham je bio poslušan Gospodinu, napustio je svoju domovinu i otišao u Obećanu zemlju. Dvadeset četiri godine kasnije, Gospodin je opet rekao Abrahamu da će njegova nagrada biti vrlo velika. Abrahamov odgovor bio je u obliku pitanja kako to može biti. Prošlo je mnogo vremena, a on nije imao djeteta. To je iskreno rekao Gospodinu. Bio je iskren prema Bogu i izražavao je svoje sumnje. Ono što Abraham govori tako jako zvuči kao nevjera da pripovjedač odstupa od svog načina izražavanja da bi nam rekao da je Abraham povjerovao Bogu i da mu je Bog tu vjeru ubrojio u pravednost (Post 15,6). Obrati pažnju na Gospodinov odgovor. On nije jednostavno rekao Abrahamu da mu vjeruje, nego je išao korak dalje. Naveo je Abrahama da uzme pet životinja i rasiječe ih napola te položi polovice tako da među njima bude prolaz. To je bio početak obreda sklapanja saveza. Kod normalnog obreda sklapanja saveza, podređena strana ubija životinju i čini neku simboličnu gestu tijelom, što je u ovom slučaju hodanje između polovica. Time se ukazivalo na to da će, ako prekrši savez, ta osoba i njezina obitelj pretrpjeti ono što su pretrpjele ove životinje. Ali u ovom obredu sklapanja saveza krši se ovakvo očekivanje.

U šokantnom obratu situacije, Gospodin, a ne Abraham, prolazi između polovica, čime pokazuje da će prokletstvo pasti na njega ako savez ne uspije.

Kraljevi kraljeva nisu učinili takvo nešto, ali naš Bog je to učinio. Ovdje opet vidimo kakav je on Bog. Također obrati pažnju na to da je postojala prepreka konačnom ispunjenju Božjeg saveza s Abrahamom. S obzirom na to da je Abraham bio grešan, kao i svi mi, postojala je cijena koju je trebalo platiti da bi stvarno i potpuno mogao primiti blagoslov. Trebalo je pobrinuti se za njegov grijeh i sramotu njegova grijeha i sada vidimo da je Gospodinovo tijelo bili slomljeno kako bi se osiguralo ispunjenje tih obećanja.

Pavao je istaknuo da je Abrahamovo “sjeme” jednina i da se tako odnosi na Krista. Iz novozavjetne perspektive, svi koji se pouzdaju u Isusa Krista pridružuju mu se i zato su baštinici obećanja danog Abrahamu kroz svoju povezanost s Isusom (Gal 3,29).

Savez s Davidom

2 Samuelova 7,12-16; Psalam 89,20-37

U ovom savezu obećanja Bog se zakleo kralju Davidu da će jedan od njegovih potomaka vladati zauvijek. Konkretnije, obećava da će Davida kao kralja naslijediti njegov sin, da Bog neće odbaciti tog sina (Salomona) čak i ako sagriješi te da će Davidovo prijestolje biti utvrđeno zauvijek. To znači da će Davidovi potomci vladati bez prestanka. Ovo nije savez s Izraelom, nego s Davidom i njegovim Sinom. Kasnije, Davidovi potomci bili su toliko nevjerni Bogu da ih je skinuo s prijestolja. Ovime nije prekršen savez koji je Bog sklopio s Davidom jer to je bio prekid vladavine kuće Davidove, a ne njezin kraj. Čak i prije nego što je Bog skinuo Davidove potomke s prijestolja, prorok Amos već je govorio i budućoj obnovi “šatora Davidova” (Am 9,11). Isus, Davidov potomak, je Kralj svemira i njegovo kraljevstvo neće imati kraja. Isusova vladavina ispunjava Savez s Davidom (Lk 1,32-33).

Novi savez

Jeremija 31,31-34

Novi savez prorečen je u Starom zavjetu, ali ne sklapa se sve do Novog zavjeta ((Lk 22,20, Heb 8,7-13; 10,15-18). Bog kaže da će ovaj savez biti takav da će on upisati svoj zakon u srca onih s kojima je u savezu. To znači da će mu oni htjeti biti poslušni. Svi oni poznavat će Boga. Imat će potpuno oproštenje grijeha. Neće to biti poput Sinajskog saveza koji je Izrael prekršio. Time se gleda unaprijed na spasenje koje je objavljeno u Novom zavjetu, temeljeno na Isusovoj žrtvi i uskrsnuću.

 

Ovo su glavni starozavjetni savezi:

Savez S kim Što će Bog učiniti Ljudski uvjeti Znak Gdje se nalazi
Noa S ljudskim rodom i životinjama Maintain a stable natural order Duga Post 9 (8,21-9,17)
Abraham S Abrahamom i njegovim sjemenom Blagoslov, zemlja, blagoslov svih naroda Osobna vjera Obrezanje Post 12, 15,17
Mojsije Sa sinovima Izraelovim Blagoslov zemlja, blagoslov svih naroda Držanje zakona Držanje subote Izl, Lev, Br
David Sa Davidom i njegovim sinom Osigurati da potomak Davidov vlada zauvijek  

 

Nije naveden 2 Sam 7,8-16, Ps 89,20-37;132,11-18
 Novi Sa svakim tko vjeruje Upisati Zakon u njihova srca, oproštenje Osobna vjera Krštenje, Gospodnja večera Jr 31,31-34

 9. Lekcija

11. Lekcija

Pitanja za grupe

 1. Kako bi izrazio razliku između saveza i ugovora?
 2. S obzirom na to da je podređeni vladar “volio” svog gospodara tako da mu je bio lojalan i nije pregovarao s drugim kraljevima u potrazi za boljom ponudom, kako se to može primijeniti na tvoju ljubav prema Isusu?
 3. Gotovo svi savezi koje je Bog sklopio s ljudima bili su savezi obećanja, a ne vazalski savezi. Što zaključuješ iz toga? Što bi bilo da je Bog sklapao vazalske saveze s nama?
 4. Možeš li objasniti nekome drugome zašto je bilo šokantno, kad je Bog sklapao savez s Abrahamom, to što je Bog prošao između polovica žrtvovanih životinja? Što nam Bog govori o sebi u ovom starozavjetnom odlomku? Koja je poruka za nas danas? Imaš li prijatelja kojem bi bilo od pomoći da mu ispričaš ovu priču?
 5. Isus ispunjava Božje obećanje Davidu da će njegovi potomci vladati zauvijek. Kako bi činjenica da Isus nije samo spasitelj i učitelj, nego i kralj trebala utjecati na to kako razmišljamo o njemu i ponašamo se prema njemu?
 6. Pročitaj Jeremiju 31,31-34. Vidiš li najavu spasenja koje se nudi po Isusu u ovim recima? Na koji način?
 7. Možeš li objasniti na koji način je kršćanin danas povezan sa savezima s Abrahamom, Davidom i s Novim savezom?

 

Naziv Poznate priče i ljudi
Temelji Adam i Eva. Kajin i Abel, Noa i Potop
Obitelj Abraham, Izak, Jakov, Josip
Ispunjenje i promašaj Mojsije, deset pošasti, Izlazak, Deset zapovijedi, lutanje pustinjom

Jošua, Jerihon, Rahaba, Debora, Gideon, Samson, Samuel, Ruta

Kraljevi Šaul, David, Salomon
Kraljevstva Ilija, Elizej, Ahab, Jona, Ezekija, Jošija, Izaija, Jeremija
Izbačeni Ezekiel, Daniel, Nabukodonozor, ognjena peć
Vraćeni Ezra, Nehemija, Estera