11 Savezi drugi dio: Sinajski savez

Ne zaboravi: Bog je stvorio svijet kao dobro mjesto u kojem ga možemo upoznati i u kojem nas on može blagosloviti, ali mi smo se pobunili i uveli zlo u svijet. Zato je Bog odabrao jednu osobu, Abrahama, od koje će stvoriti narod Izrael, tako da kroz taj jedan narod može spasiti sve narode. Stari zavjet je priča o njima – priča o tome kako Bog priprema taj narod da bi on sâm mogao postati ljudsko biće rođenjem po ženi iz Izraela. Ovo je učinio zato da bi postao Spasitelj i Kralj cijelom ljudskom rodu, ispunjavajući tako svoj prvotni naum za nas: da ga poznajemo i da nas blagoslovi.

Temelji – Obitelj – Ispunjenje i promašaj

Kralj – Kraljevstva

Izbačeni – Vraćeni

Sinajski savez

Izlazak, Levitski, Brojevi, Ponovljeni Zakon

Sinajski savez bio je podanički (vazalni) savez između Gospodina i sinova Izraelovih s kojim se Izrael slobodno složio dok je logorovao ispod gore Sinaj (Izl 24,3-8). Bog je uzeo Izrael da bude njegov poseban narod, narod nad kojim će izravno vladati. Dao im je upute za gradnju šatora (Šatora sastanka) u kojem će on živjeti među njima, a kasnije u Hramu. Tako je Bog zapravo po prvi put nakon Edenskog vrta živio na zemlji među ljudima. Sa svoje strane, Izrael se složio da će biti poslušan Božjim zakonima. Bog im je također obećao financijski i materijalni blagoslov ako budu poslušni uvjetima saveza. Ako će se Izrael držati uvjeta Saveza (Zakona), onda će biti blagoslovljen više od ostalih naroda. Obrati pažnju na to da je ovo drugačije od Saveza s Abrahamom u kojem Bog obećava da će blagosloviti sve narode kroz Abrahamovo sjeme. Da je Izrael bio poslušan, imao bi veći prinos žetve od očekivanog, njihova stada rasla bi brzo, bili bi zdravi i, ako ih netko napadne, napadač bi bio poražen, bez obzira na to koliko jak bio (Pnz 28,1-14).

Svrha ovoga bila je pokazati poganima prednosti poslušnosti Bogu Izraelovom (Pnz 4,6-8). Tako je Izrael trebao biti svjetlo narodima (Ps 67,3.7), a ako bi Izrael prekršio Zakon, Bog bi ga kaznio zamijenivši blagoslove prokletstvima. Jedno od tih prokletstava bilo je da će njihova zemlja donositi manji prinos od prirodnog. Njihove vojske gubile bi bez obzira na brojnost ili snagu (Pnz 28,23-25.38-40). Ako bi ignorirali ova upozorenja i nastavili neposluh Bogu, on će aktivirati prokletstva Saveza izbacivši ih iz Obećane zemlje (Lev 26,14-39; Pnz 28,64). Iako su mnogi Izraelci bili vjerni Gospodinu i uvjetima ovog saveza te su tako uživali blagoslove saveza, većina njih nije bila takva i s godinama situacija se sve više pogoršavala. Tako je narod na kraju bio izbačen iz Obećane zemlje, kako je govorio Sinajski savez.

Razumijevanje Sinajskog saveza i onoga što on znači za kršćane jedan je od najvećih izvora pomutnje što se tiče Starog zavjeta. Zbog toga, ova i sljedeće dvije lekcije bavit će se ovim pitanjem na ovaj ili onaj način.

Kako se savezi primjenjuju na kršćane?

Prvo trebamo postaviti pitanje zašto Bog djeluje preko saveza. Činjenica da je tako djelovao govori nešto jako važno o njemu. Je li on morao sklopiti saveze? Zar nije mogao donijeti spasenje svijetu bez njih? S obzirom na to da je sve što Bog kaže istina, zašto nam jednostavno nije rekao svoje planove bez nepotrebnog dodavanja obećanjâ? Zašto bi se on trebao zaklinjati i sklapati saveze? Odgovor glasi da je točno da nas je mogao spasiti bez davanja obećanja i zakletvi. On je uvijek želio spasiti svakoga tko se pouzdaje u njega i već to samo po sebi bilo je dovoljno da nam zajamči da će to učiniti, sve da nam to nikada nije ni rekao.

Međutim, Bog se nije zakleo radi sebe niti da bi osigurao da zaista učini ono što je rekao da će učiniti. Zakleo se (što uključuje sklapanje saveza) zato jer je želio da mi budemo sigurni da on neće promijeniti svoju namjeru. Ovo možemo vidjeti u priči iz Postanka 15, koju smo pogledali u prethodnom odjeljku. Tamo je Bog sklopio savez s Abrahamom kao odgovor na Abrahamova pitanja i brige. U Hebrejima 6,13-18 jasno se govori ista stvar, posebno u retku 17. Naravno da on zna da će učiniti ono što kaže, ali želi da mi primimo sigurnost, izvjesnost i ohrabrenje. To je razlog zašto je odabrao savez kao oblik osiguranja. Savezi su nešto što su ljudi koristili i što su razumjeli, tako da ih je Bog upotrijebio radije nego da je izmislio neki drugi način odnosa sa svojim narodom kojim bi mu pomogao da razumije. Božje namjere s ljudskim rodom uvijek su bile dobre jer on se ne mijenja u svom karakteru. Nitko tko u njemu potraži utočište neće se razočarati nikada (Iz 28,16; Rim 10,11; 1 Pt 2,6). On to zna i sklapa saveze da bismo to i mi mogli znati. On želi da mi imamo mir i sigurnost da smo sigurni kod njega.

Vidjeli smo da se svi savezi obećanja Starog zavjeta na ovaj ili onaj način primjenjuju na kršćane. Savez s Abrahamom sklopljen je s Abrahamom i njegovim sjemenom (ili potomkom; jednina), koji je Isus Krist, konačno sjeme ili potomak Abrahama. S obzirom na to da su svi koji se pouzdaju u Krista povezani s Kristom, svi koji se pouzdaju u Krista uključeni su u obećanja Abrahamu (Gal 3,15-16.26-29). Savez s Davidom je savez s Isusom, koji je naš kralj, i mi možemo biti sigurni da njegovo kraljevstvo neće imati kraja. Novi savez je konačni savez za nas, savez koji spaja sva Božja obećanja u Isusu i dijeli ih svakome tko se pouzda u njega (2 Kor 1,20).

Međutim, s obzirom na to da se savezi ne prenose na druge strane i da je Sinajski savez sklopljen između Gospodina i sinova Izraelovih, ne primjenjuje se izravno na kršćane. Istina je da je Izrael bio narod Božji u Starom zavjetu i da je Crkva Božji narod sada, ali Sinajski savez nije sklopljen s “narodom Božjim”, nego sa sinovima Izraelovim. Crkva je nova pojava (Ef 2,15) i tako je Bog sklopio Novi savez s novom pojavom. Kršćani nisu povezani sa Sinajskim savezom. On je završio i nije više na snazi. To ima velike posljedice na to kako čitati veći dio Starog zavjeta. Kad je Gospodin govorio Izraelu (ili “djeci Izraelovoj”, “sinovima Izraelovim”, “Judi”, “Efrajimu” ili “Jakovu”, što su sve kolektivni izrazi za izraelski narod ili dio Izraela) i davao im određene upute ili obećanja, govorio im je u kontekstu Sinajskog saveza. Te stvari koje je govorio Izraelu nije govorio tebi i ne bi trebao oslanjati se na konkretna obećanja koja je Bog dao Izraelu i koja su porezana s uvjetima Sinajskog saveza.

Osim toga, Sinajski savez je raspušten. Gospodin je izvršio posljednje kazne kad su Rimljani uništili Jeruzalem i Hram 70. godine (istog dana godine židovskog kalendara kada su ga prethodno bili uništili Babilonci) i narod je drugi put prognan. Time je savez kao pravni dokument stupio izvan snage. Cijela Poslanica Hebrejima bavi se ovom temom. Posebno obrati pažnju na 8,13 gdje pisac predviđa raspuštanje Sinajskog saveza kad piše da je “zastario” i da će “uskoro nestati”. To ne znači da Bog ne voli Jakovljeve tjelesne potomke. Naravno da ih voli, jednako pojedinačno i kao skupinu, te će ih blagosloviti, ali ne zato jer je pravno obvezan to učiniti, nego zato jer je on takav Bog. Tako vidimo da Sinajski savez koji pratimo od Izlaska do Ponovljenog zakona nema pravnu snagu. Međutim, činjenica da je Sinajski savez sada završio, ne znači da nije jako vrijedan da ga čitaš.

Mojsijev zakon i kršćani

Postoji komplikacija. Kad govorimo o “Mojsijevom zakonu”, obično mislimo na dijelove Sinajskog saveza koji je opisivao što je Izrael trebao činiti: Deset zapovijedi, upute za svećenike, zakone o osobnim ozljedama, itd. S druge strane, “zakon” ili “upute” (ili “Tora” na hebrejskom) Božje su Mojsijeve knjige: Postanak, Izlazak, Levitski zakonik, Brojevi i Ponovljeni zakon. One sadrže Mojsijev zakon, ali i priče i druge sadržaje. U Bibliji, posebno u Novom zavjetu, “Zakon” se ponekad odnosi na Sinajski savez i ponekad na Božje upute općenito.

Sinajski savez je završio, ali to ne znači da Božje upute nisu od vitalne važnosti. To je razlog zašto Bog može reći da će u Novom savezu, njegov zakon neće biti uklonjen, nego da će biti upisan u srca, unatoč tome što je Mojsijev zakon nestao. Postoji viši moralni zakon kojeg je Mojsijev zakon samo jedan od izvoda. Božji moralni zakon postoji vječno zato jer je izraz Božje nepromjenjive dobrote. Zato Novi zavjet može kritizirati kršćane jer pokušavaju slijediti Zakon, na primjer u Galaćanima, a može isto tako reći da se zahtjevi Zakona ispunjavaju u kršćanima kada živimo po Duhu (Rim 8,4). Bog je oduvijek znao da ljudski rod nikada neće biti dobar ili postati dobar tako da slijedi popis pravila poput onog u Sinajskom savezu. Nama je potrebna posebna Božja pomoć da bismo se promijenili iznutra prema van. Izraelov promašaj kroz nedržanje Zakona bila je demonstracija svakome da je to istina. Naravno, ako netko misli da može činiti bolje od Izraela, ima slobodu sâm pokušati živjeti svoj život prema popisu pravila. Nažalost, mnogi ljudi jako su zaposleni radeći upravo na ovom projektu, posebno u crkvama.

S obzirom na to da je cilj ovog tečaja da ti pomogne početi čitati Stari zavjet, a ne da te učini stručnjakom, neću potrošiti puno vremena na to kako tumačiti Mojsijev zakon. Ako ga smatraš danim Izraelu, da se ne odnosi na tebe kao što se odnosio na Izrael u starozavjetnom Izraelu, ali da odražava Božju nepromjenjivu moralnu narav, dobro si krenuo. Dok ćeš ga sve više upoznavati, sve više vidjet ćeš kako pokazuje kakav to svijet Bog želi za nas. Nikada ne smiješ pomisliti da je Zakon na neki način loš.

To što je Bog dao Zakon Izraelu zapravo je bio jedan od najvećih činova milosti u povijesti Božjeg djelovanja s čovječanstvom. Ne samo da im je Zakon rekao što Bog želi i dao im dubok uvid u njegov karakter, nego je i nevjerojatno koristan opis stvarnosti. Zakon nam daje mnogo uvida u to kako Bog želi da živimo i zašto. Međutim, još više od toga, on je Božja riječ i zato ima posebnu snagu iscijeliti ljudsku dušu. Uvijek iznova Stari zavjet govori da će punjenje tvoga uma Božjim uputama promijeniti tvoje srce, iscijeliti tvoju dušu i transformirati tvoj život (Ps 1; Ps 119; Jš 1,7-9).

Ovo nije isto kao i reći: “Ako se držiš ovih pravila, onda će te Bog nagraditi ili ćeš dobiti dobre stvari, ili će te Bog više voljeti, ili će tvoja duša biti iscijeljena.” U vrijeme Isusova dolaska, mnogi ljudi u Izraelu shvaćali su Božje upute kao nešto što su oni činili u svojoj snazi da bi bili dostojniji Božjeg blagoslova. Zakon zapravo nikada nije moga donijeti blagoslov na ovaj način zato jer Božja ljubav nije nešto što se može zaraditi. Ako to ne razumijemo, zapravo ne znamo kakav je Bog. Nikada ne možemo zaraditi dobre stvari od Boga, kao da nam je Bog nešto dužan, nego Božja riječ sama po sebi ima moć dati ljudskom srcu cjelovitost kad je prihvatimo i dozvolimo joj da ispuni naše umove.

Zaključit ću s retkom koji nas podsjeća da postoje moralna načela koja leže ispod Mojsijeva zakona i da ova ideja nije samo novozavjetna. Bog je podsjetio Izrael na to kad je njegov prorok rekao u Miheju 6,8

“Pokazao ti je, čovječe, što je dobro.

Ta što Gospod traži od tebe

osim da vršiš pravdu i ljubiš milosrđe

I smjerno sa svojim Bogom hodiš?”

To Bog želi od svake osobe: da živimo u poniznom odnosu s njim čineći pravicu i milosrđe.

10. Lekcija

12. Lekcija

Pitanja za grupe 

  1. Po čemu se Sinajski savez razlikuje od saveza s Abrahamom?
  2. Zašto je Bog sklapao saveze? Što ti to govori o njemu? Kako se zbog toga osjećaš? Izaziva li to ili mijenja neke od tvojih misli o Bogu ili stavove o njemu?
  3. Ako je bilo nemoguće držati se Sinajskog saveza (ili Mojsijevog zakona), je li ikada itko bio blagoslovljen preko njega?
  4. Ako je Izraelu bilo nemoguće držati se Mojsijevog zakona, na koji način je davanje tog zakona bilo čin Božje milosti?
  5. Na koji način je Sinajski savez koristan kršćanima danas?
  6. Autor opisuje Božji zakon kao opis stvarnosti. Što to znači? Kakav utjecaj to ima na način na koji gledaš na Božje zapovijedi?
  7. Promijenjeno srce koje Gospodin želi da imaš uzrokovat će prirodno određene oblike izvanjskog ponašanja. O kakvim oblicima ponašanja i stavovima se ovdje radi?
Naziv Poznate priče i ljudi
Temelji Adam i Eva. Kajin i Abel, Noa i Potop
Obitelj Abraham, Izak, Jakov, Josip
Ispunjenje i promašaj Mojsije, deset pošasti, Izlazak, Deset zapovijedi, lutanje pustinjom

Jošua, Jerihon, Rahaba, Debora, Gideon, Samson, Samuel, Ruta

Kraljevi Šaul, David, Salomon
Kraljevstva Ilija, Elizej, Ahab, Jona, Ezekija, Jošija, Izaija, Jeremija
Izbačeni Ezekiel, Daniel, Nabukodonozor, ognjena peć
Vraćeni Ezra, Nehemija, Estera