3 Početak

Vidjeli smo da je jako važno razumjeti poruku Starog zavjeta ako želimo dobro poznavati svog Spasitelja. Također smo vidjeli da je Bog o kojem nam govori Stari zavjet darežljiv i pun ljubavi, a ne strog i nemilosrdan, čak i kad izgleda tako kad ne čitamo pažljivo. A sada o tome što trebaš učiniti da bi čitao i razumio Stari zavjet.

Krenimo

Imam dobru vijest. Nije teško općenito razumjeti Stari zavjet. Potrebno je uložiti trud da bi se učilo, ali ne toliko kao npr. za učenje više matematike ili apstraktne filozofije ili nekog “teškog” predmeta u školi. Učenje kako razumjeti Stari zavjet sličnije je razumijevanju priče koju ti priča prijatelj. Zapravo trebaš slušati i možda ćeš trebati postaviti neka pitanja, ali nije teško i gotovo svatko to može učiniti. Ako možeš čitati ovo, onda sigurno možeš razumjeti Stari zavjet.

Ako zamisliš Stari zavjet kao prijatelja koji ti priča dugu priču, da bi razumio prijateljevu priču, trebaš naučiti nekoliko ključnih stvari. Trebaš poznavati osnovni tijek priče. Trebaš razjasniti neke nove riječi ili nove ideje koje upotrebljava, kao što je npr. što znači kad govori o “savezima”. Također trebaš razumjeti način na koji govori, kako razlikovati priču, šalu, ljutitu pogrdu, pjesmu ili zapovijed.

Za početak, trebaš znati da se Stari zavjet sastoji od trideset i devet knjiga napisanih u razdoblju od približno tisuću godina. One pokrivaju razdoblje povijesti koja počinje od stvaranja svijeta i proteže se sve do približno četiristo godina prije Isusova rođenja. U tom vremenskom razdoblju napisali su ih Židovi i sve su napisane hebrejskim jezikom, osim nekoliko poglavlja. Međutim, ne treba te brinuti to što je napisan na hebrejskom jeziku. S obzirom na to da Bog govori sve jezike, njegova istina prevedena na tvoj jezik je način kako je ti možeš razumjeti i koja će postići ono što Bog želi postići u tvom srcu i životu. Većina Starog zavjeta odnosi se na Božji odnos prema izraelskom narodu, ali zapravo se radi o Božjem planu da blagoslovi ljudski rod. To je zato jer je Bog odabrao Izrael i kroz Izrael je djelovao tako da ga može upotrijebiti da blagoslovi sve ostale.

Prvo, postoji sedamnaest povijesnih knjiga. Ne iznenađuje nas što one prije svega govore povijest i uglavnom se sastoje od priča. Sljedećih pet knjiga nazivaju se pjesničke knjige. One se sastoje od Psalama, koji su Izraelova knjiga pjesama i molitava, te od četiri mudrosne knjige. Mudrosne knjige: Job, Izreke, Propovjednik i Pjesma nad pjesmama, bave se pitanjima o smislu života i praktičnim pitanjima kako razumjeti svijet i dobro živjeti u njemu. Ove knjige nazivaju se pjesničke zato jer su uglavnom napisane u pjesničkoj formi. Zadnjih sedamnaest knjiga su proročke knjige. Njih su napisali ljudi koji su izravno govorili u Božje ime. Možeš ih zamisliti kao pisma koja je Bog pisao svom narodu. One su prekrasan način za rast u razumijevanju Boga. Zamisli da imaš djeda kojeg nikada nisi poznavao i da želiš saznati kakav je bio. Teško je zamisliti bolji način od toga da pronađeš i pročitaš zbirku njegovih osobnih pisama koje je napisao tvojoj baki tijekom godina.

Povijesne Pjesničke Proročke
Postanak

Izlazak

Levitski zakonik

Brojevi

Ponovljeni zakon

Jošua

Suci

Ruta

1 Samuelova

2 Samuelova

1 Kraljevima

2 Kraljevima

1 Ljetopisa

2 Ljetopisa

Ezra

Nehemija

Estera

Job

Psalmi

Izreke

Propovjednik

Pjesma nad pjesmama

Izaija

Jeremija

Tužaljke

Ezekiel

Daniel

Hošea

Joel

Amos

Obadija

Jona

Mihej

Nahum

Habakuk

Sefanija

Hagai

Zaharija

Malahija

Mnogi ljudi čuli su pojedine priče iz Starog zavjeta ili su barem čuli za osobe iz Starog zavjeta. Međutim, kako su Noa, Mojsije, David, Jona i ostali živjeli u odnosu jedan prema drugome, velika je tajna i može biti zbunjujuće. To jako otežava razumijevanje njihove važnosti. Postoje i brojni ljudi koji ne znaju ništa iz Starog zavjeta. Oba ova polazišta imaju svoje prednosti i nedostatke. Prva skupina ima više informacija za početak, a druga skupina ne mora se ni od čeg “odučiti”, tako da nema veze u koju od ove dvije skupine spadaš. Ako čitaš Stari zavjet, možeš ga razumjeti.

U ovoj lekciji provest ću te dvaput kroz cijeli Stari zavjet, pri čemu će drugi put biti dulje od prvog kako bih ti pomogao stvoriti okvir za razumijevanje priča Starog zavjeta. Zamisli te preglede kao izradu polica u tvom umu na kojima imaš mjesta za pohranjivanje informacija.

Dva pregleda

Vrlo kratak pregled

Bog je stvorio svijet i ljudski rod. Svijet je stvorio kao dobro mjesto i stvorio je čovječanstvo dobro. Njegova namjera bila je da će zemlja biti mjesto gdje ćemo ga susretati i imati odnos s njima.

Međutim, naši praroditelji, Adam i Eva, bili su napastovani na neposluh Bogu. Oni su vjerovali da sami bolje od Boga znaju što je dobro a što je zlo i tako su sagriješili. Kad se to dogodilo, unijeli su grijeh u svijet. Međutim, Bog nije odbacio ljudski rod niti svoje stvorenje. Bio je odlučan u namjeri da nas blagoslovi i činjenica da smo ga odbacili nije promijenila ovo. S obzirom na to da ne možemo spasiti sami sebe, on će nas spasiti.

On je odabrao jednog čovjeka, Abrahama, da osnuje narod preko kojeg će doći spasenje. Taj narod je Izrael. On je bio u ropstvu u Egiptu pa ga je Bog spasio koristeći Mojsija. Dao mu je svoj Zakon da mu bude poslušan i zemlju da u njoj živi. Na kraju mu je dao kraljeve. Jednog od tih kraljeva, Davida, odabrao je da bude osoba preko koje će na kraju doći Spasitelj. Prije nego što je došao Spasitelj, Izrael je bio zao i neposlušan Bogu. Bog je slao mnoge proroke da bi ga upozorio, ali nije htio slušati, tako da ga je Bog istjerao iz njegove zemlje. Nakon sedamdeset godina, dozvolio mu je da se vrati. Stari zavjet završava s malom skupinom Izraelaca koji žive u blizini Jeruzalema i pitaju se hoće li Bog ispuniti svoja obećanja. Mi znamo da će morati čekati četiristo godina da bi saznali odgovor: Bog će doći kao Isus da bi ih osobno spasio.

Sada kad okvirno znaš u kojem smjeru ide priča, ponovit ću je s više detalja.

 

Duži pregled

Temelji

Temelje nalazimo u Postanku, poglavlja 1 do 11. Ondje saznajemo odakle kreće naša priča i vidimo mnoge stvari koje su nam poznate, kao što su brak, obitelji i nacije.

Temelje nalazimo u Postanku, poglavlja 1 do 11. Ondje saznajemo odakle kreće naša priča i vidimo mnoge stvari koje su nam poznate, kao što su brak, obitelji i nacije.

Stvaranje – Bog je stvorio svijet i svijet je bio dobro mjesto. Dizajnirao ga je da on bude mjesto susreta čovječanstva s njim i odnosa s njim. Postavio je prve ljude, Adama i Evu, u prekrasan vrt u kojem su trebali uživati u radu i prijateljstvu s Bogom.

Pobuna – Međutim, Adama i Evu napastovao je đavao na neposlušnost Bogu. Vjerovali su da bolje od Boga znaju što je dobro, a što zlo i odabrali su vjerovati đavlu i svojim prosudbama, umjesto Bogu. Kad se to dogodilo, u svijet su donijeli prokletstvo smrti, naporan rad i patnju. Bog ih je izbacio iz vrta za njihovo dobro, ali je i obećao da će se jednoga dana roditi netko tko će satrti glavu đavlu. To je bila prva naznaka da smrt nije kraj priče.

Potop – Nakon Adama, čovječanstvo se toliko pokvarilo da je Bog na određeni način krenuo ispočetka, očistivši zemlju potopom i spasivši samo jednog čovjeka, Nou, i njegovu obitelj.

Jezici – Nakon Potopa, ljudski rod trebao se raspršiti diljem svijeta, ali mi ljudi željeli smo ostati zajedno jer mi i dalje mislimo da bolje od Boga znamo što je dobro za nas. Bog je pobrkao naše jezike da bi nas podijelio u narode, ograničio količinu zla koje možemo učiniti i prisilio nas da se proširimo svijetom.

Obitelj

U Postanku, poglavlja 12 do 50, vidimo kako Bog počinje na poseban način raditi u jednoj obitelji.

Bog je zatim odabrao jednog čovjeka, Abrahama, preko kojeg će blagosloviti cijelo čovječanstvo. Abraham je imao sin Izaka, koji je zatim imao sina Jakova. Bog je Jakovu dao novo ime: Izrael. Jakov je imao dvanaest sinova i njihovi potomci su dvanaest plemena Izraela. Bog je obećao Abrahamu i njegovoj obitelji da će jednoga dana posjedovati zemlju Kanaan. U vrijeme Jakovljeva sina Josipa, Izraelova obitelj preselila se u Egipat bježeći od gladi.

Ispunjenje i promašaj

U rasponu od Izlaska do 1. Samuelove vidimo kako Bog ispunjava obećanja, ali i brojne promašaje na strani njegova naroda Izraela.

Izlazak: Nekoliko generacija nakon Abrahama, Izraelci su narasli od jedne velike obitelji u čitav narod i bili su robovi u Egiptu. Bog je upotrijebio Mojsija da ih spasi i izvede. S obzirom na to da ih Egipćani nisu htjeli pustiti, Bog je poslao deset pošasti na njih. Zatim je proveo Izrael preko Crvenog mora u pustinju.

Zakon: Bog je ponudio Izraelu da mu bude poseban narod, između svih naroda na zemlji. Dao im je zakone i upute o tome kako živjeti, počevši od Deset zapovijedi. Oni su se složili s tim. Bog je želio da sagrade društvo koje će pokazivati drugim narodima da je najbolje štovati jedinog i živog Boga. Trebali su biti svjetlo koje privlači druge narode natrag k Bogu. Međutim, uvijek iznova nisu uspijevali, sumnjali su u Boga i bunili se protiv Boga. Na kraju Bog je rekao da će cijela generacija koju je izveo iz Egipta umrijeti u pustinji bez ulaska u Obećanu zemlju.

Osvajanje i suci: Nakon 40 godina, kad je umrla cijela generacija, umro je i Mojsije, a Jošua je poveo Izrael u Kanaan, Obećanu zemlju. Oni su osvojili dio te zemlje, ali su brzo ušli u kolotečinu u kojoj su ostavljali Boga, doživljavali ugnjetavanje od neprijatelja, vapili za pomoć, da bi Bog zatim poslao suce da iz izbavi, nakon čega bi se opet pobunili kad bi sudac umro.

Kralj

U 1. Samuelovoj do 1. Kraljevima vidimo kako je Izrael postao kraljevstvom kojim vladaju kraljevi.

Izraelom su na kraju vladali kraljevi. Tri kralja vladali su nad cijelim narodom. To su bili: Šaul, David i Salomon. Bog je obećao Davidu da će njegov potomak vladati zauvijek. Bez sumnje, David je mislio da to znači da će njegovi potomci bez prekida vladati jedan za drugim, ali mi sada znamo da je to jedan od njegovih potomaka, Isus, koji vlada i koji će vladati kao kralj zauvijek. Davidov sin Salomon sagradio je Bogu hram u Jeruzalemu.

Kraljevstva

U 1. i 2. Kraljevima vidimo kako je Izrael podijeljen na dva naroda.

Nakon Salomona, došlo je do pobune i narod se podijelio u dva dijela: sjeverno kraljevstvo Izrael i južno kraljevstvo Juda. Cijelo to vrijeme, narod je često bio nevjeran Bogu. Slijedili su tuđe bogove i nije ih posebno zanimalo što im je Bog govorio, tako da nisu bili svjetlo drugim narodima. Gospodin je poslao mnoge proroke da bi ih upozorio i odvratio ih od njihovih zlih puteva, ali Izrael se nije promijenio.

Izbačeni

Bog je izbacio Izrael iz njegove zemlje zato jer nije držao svoj dio dogovora s Bogom.

Na kraju je Gospodin poslao neprijatelje protiv njih i doživjeli su potpuni poraz. Njihovi gradovi bili su uništeni, a oni odvedeni u život u progonstvu u stranoj zemlji. To se prvo dogodilo Sjevernom kraljevstvu i zatim Južnom.

Vraćeni

Bog je vratio svoj narod.

Nakon sedamdeset godina u progonstvu, Bog je milostivo dopustio židovskim prognanicima da se vrate u svoju zemlju i da sagrade Hram, ali nije im dao kralja. Slao im je još proroka da ih vode, ali onda je ušutio na otprilike četiristo godina, sve do nije došao k njima osobno kao Isus. Tako Stari zavjet završava s prizvukom iščekivanja.

Dakle, imamo sljedeće: Temelji, obitelj, ispunjenje i promašaj, kralj, kraljevstva, izbačeni i vraćeni.

Ovo je vrlo važno upamtiti i zato će se spominjati u svim lekcijama.

Naziv Poznate priče i osobe Gdje se nalazi Trajanje
Temelji Adam i Eva, Kajin i Abel, Noa i Potop Postanak 1 – 11 Nepoznato
Obitelj Abraham, Izak, Jakov, Josip Postanak 12 – 50 286 godina, nakon čega slijedi oko 280 u Egiptu
Ispunjenje i promašaj Mojsije, 10 pošasti, izlazak, 10 zapovijedi, lutanje pustinjom, Jošua, Jerihon, Rahaba, Debora, Gideon, Samson, Samuel, Ruta Izlazak – 1 Samuel 10, Ruta oko 400
Kralj Šaul, David, Salomon 1 Samuel 11 – 1 Kraljevi 11; 1 Ljetopisa 10 – 2 Ljetopisa 9 oko 112
Kraljevstva Ilija, Elizej, Ahab, Jona, Ezekija, Jošija, Izaija, Jeremija 1 Kraljevi 12 – 2 Kraljevi 25, Jona, 1 Ljetopisa 10 – 2 Ljetopisa 36, Jeremija 1 – 38 345
Izbačeni Ezekiel, Daniel, Nabukodonozor, ognjena peć 2 Kraljevi 25, 2 Ljetopisa 36, Jeremija 39 – 52, Daniel 48 ili 70, ovisno o početku i kraju
Vraćeni Ezra, Nehemija, Estera Ezra, Nehemija, Estera oko 100

Opet ćemo se vratiti ovom pregledu sljedeći put, ali za sada odgovorit ću na važno pitanje i objasniti malo društveni svijet Starog zavjeta.

Zapamti:

Temelji – Obitelj – Ispunjenje i promašaj

Kralj – Kraljevstva

Izbačeni – Vraćeni

2. Lekcija

4. Lekcija

Pitanja za grupe

  1. Koje su neke od osnovnih prepreka kršćanima za čitanje Starog zavjeta? Što je tebi najveća prepreka?
  2. Možeš li sažeto prepričati priču Starog zavjeta?
  3. Jesi li saznao nešto iznenađujuće ili novo u ovoj lekciji? Postoji li neki dio Starog zavjet za koji je ova lekcija u tebi potakla znatiželju? Zašto je tome tako?
  4. Odvajanje djece da se igraju odvojeno jedna je od tehnika koju roditelji ponekad koriste da bi spriječili da djeca stvarju probleme. Od kakvih problema ih ova tehnika čuva? U kojim okolnostima je ovo dobra strategija? Pomaže li ti ovo shvatiti zašto je Bog podijelio ljudske jezike?
  5. U ovoj lekciji naglašava se da se često u povijesti Božjeg naroda događalo da se ispune neka obećanja, ali trebalo je čekati za ispunjenje nekih drugih. Ispunjenje kojih Božjih obećanja vidimo danas i na koja još čekamo?