Važne zaključne misli

Iskreno se nadam da ti je ovaj tečaj Starog zavjeta bio na korist. Učitelj kaže da možeš ići 🙂

Nastavi čitati Stari zavjet i rasti bliže Bogu kojeg on otkriva.

13. Lekcija